Czy produkty Vis Plantis zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego?

Tak. Niektóre z naszych kosmetyków zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego. W szczególności serie, które zawierają filtrat ze śluzu ślimaka. Pozyskiwanie filtratu odbywa się okresowo. W jego trakcie stosuje się bezpieczne, kontrolowane metody, które nie przynoszą ślimakom cierpienia.