Czy produkty Vis Plantis są testowane na zwierzętach?

Nie. Nasze kosmetyki nie są testowane na zwierzętach. Prawo Unii Europejskiej, a konkretnie rozporządzenie nr 1223/2009, reguluje tę kwestię, całkowicie zakazując testowania na zwierzętach produktów kosmetycznych.